De rol van de RvC bij vastgoedinvesteringen

Het proces van bouw en renovatie heeft grote impact: er is veel geld mee gemoeid, er kunnen grote risico’s worden gelopen, er wordt iets neergezet voor de lange termijn en met grote maatschappelijke impact. Immers, het gaat hier om een kernproduct van de corporatie. De Woningwet 2015 gebiedt dat projecten met een investering > 3 mln Euro vooraf door de RvC worden goedgekeurd. Het is dan ook belangrijk dat de RvC bij bouwopgaven en renovaties haar toezichtrol tijdig en met het nodige inzicht in de materie oppakt. Dit online college voorziet commissarissen daartoe van de nodige basiskennis.

Bouwen en renoveren zijn vaak complexe processen met een zeer lange doorlooptijd en vele actoren met grote belangen. De bestuurder acteert in dat krachtenveld en komt uiteindelijk met een voorstel dat ter goedkeuring aan de RvC wordt voorgelegd. In de voorfase kunnen echter al keuzen zijn gemaakt, die dan moeilijk meer bij te sturen zijn. Dat kan betekenen dat de RvC al in een eerdere fase op passende wijze acteert. U wordt in dit online college ook geïnformeerd over nieuwe ontwikkelingen bij het ontwikkelen, bouwen en renoveren van woningen, zoals ‘nul op de meter woningen’, modulair bouwen, kleiner bouwen en ontwikkelingen op de onderhoudsmarkt.

Docent: Arnoud Spithoven

In totaal bestaat het college uit 5 blokken, met een totale duur van 1.38.03 minuten.  De kosten van dit online college bedragen €125,- (BTW is niet van toepassing).

Deelname aan dit online college levert 2 PE punten op (voor leden van de VTW Academie).

Quote

De Academie voor Toezichthouders en Commissarissen helpt u graag om een verschil te maken!

© 2024 Avicenna - Academie voor Leiderschap | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacy verklaring