De RvC vanuit juridisch perspectief

Dit online college informeert u over de relevante wet- en regelgeving. Hierbij staat zowel de Woningwet (ingevoerd per 1-7-2015) als de wet bestuur en toezicht rechtspersonen (die waarschijnlijk later dit jaar ingaat) centraal. U wordt op een heldere en overzichtelijke wijze meegenomen in het juridisch perspectief van de wereld waarin de RvC beweegt. Vanuit haar kennis en kunde beschrijft Eelkje van de Kuilen de do’s en don’ts die u kunt meenemen in de dagelijkse praktijk van uw rol als commissaris. Vele feiten en wet- en regelgeving passeren de revue.

Welke taken vervult een commissaris precies en aan welke eisen dient u zich te houden? Welke rol speelt de Aw in het geheel en hoe stelt u zich op tegenover het bestuur in uw werkgeversrol? Ook niet onbelangrijk hoe u zich daarnaast opstelt tegenover de andere belanghouders die er zijn in de sector. Tenslotte wordt er stilgestaan bij de risico’s die je loopt als RvC en welke regels er bestaan als het gaat om aansprakelijkheid.

Alle genoemde thematieken komen aan bod en tussentijds wordt u door middel van prikkelende vragen getoetst over de materie die u zojuist gehoord heeft.

Docent: Eelkje van de Kuilen

In totaal bestaat het college uit 5 blokken, met een totale duur van 48.39 minuten. De kosten van dit online college bedragen €125,- (BTW is niet van toepassing).

Deelname aan dit online college levert 1 PE punt op (voor leden van de VTW Academie).

Quote

De Academie voor Toezichthouders en Commissarissen helpt u graag om een verschil te maken!

© 2024 Avicenna - Academie voor Leiderschap | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacy verklaring