De toezichthouder als hoeder van de dialoog

De rol van de raad van toezicht in de zorgsector is in transitie. Deze transitie, gekenmerkt door fundamentele en onomkeerbare veranderingen, vereist een herziening van de traditionele toezichthoudende taken. De verschuivingen omvatten onder meer een focus op maatschappelijke opgaven boven naleving, het aangaan van strategische partnerschappen en een bredere werkgeversrol. Deze rolverschuivingen betekenen iets voor de manier waarop toezichthouders het gesprek voeren: met belanghouders, binnen de organisatie en binnen de RvT vergaderingen.

In dit verdiepende online college ligt de nadruk op het belang van zelfreflectie en dialoog binnen de raad van toezicht. Door concrete voorbeelden en praktische richtlijnen worden toezichthouders gestimuleerd om effectiever te handelen en zich aan te passen aan veranderende rollen binnen de zorgsector.

Vanuit de filosofie en praktijk van Dialogisch Leiderschap, gebaseerd op de persoonlijkheidspsychologie van het Dialogisch Zelf, wordt dit in dit college stap voor stap uitgewerkt.

Docenten: Jindra Kessener en Rens van Loon

In totaal bestaat het college uit 5 blokken, met een totale duur van 68 minuten. De kosten van dit online college bedragen €125,- (BTW is niet van toepassing).

Quote

De Academie voor Toezichthouders en Commissarissen helpt u graag om een verschil te maken!

© 2024 Avicenna - Academie voor Leiderschap | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacy verklaring