De wooncrisis. Hét dossier voor elke woningcorporatie

De wachtlijsten zijn lang, de huren hoog en er wordt te weinig gebouwd. Starters kunnen bijna geen kant op. Een greep uit de vraagstukken die samen de wooncrisis vormen. Het onderwerp staat weer hoog op de politieke agenda en is vrijwel dagelijks in het nieuws. Voor corporaties is het een structurele uitdaging en – maatschappelijk en financieel een enorme opgave – om een belangrijke bijdrage te leveren aan de oplossing. Voor commissarissen is het een must om gedegen inzicht te hebben in dit complexe vraagstuk.

Corporaties hebben veel actuele maatschappelijke vraagstukken op de schouders. Niet alles kan tegelijk, maar het oplopend woningtekort vraagt om een dringende oplossing. Woningmarktexpert Peter Boelhouwer begint in de intro van deze online masterclass met de uiteenlopende opgaven van het woonbeleid en geeft aan hoe de woningmarkt is vastgelopen. Na deze eerste beknopte maar brede verkenning behandelt hij de verschillende oorzaken van het oplopend tekort, die zowel met het aanbod als met de vraag te maken hebben, en vooral de samenhang daartussen. Vervolgens laat hij zien hoe de woonlasten zich ontwikkelen, deels een gevolg van de tekorten en belicht hij de bijzondere en precaire positie van de starters en van de middengroepen in de huidige woningmarkt. In het volgende blok komt een groot scala van mogelijke oplossingen aan de orde voor de woningtekorten en de woonlastenproblematiek. Daarbij komen het hoe en het waar nadrukkelijk aan bod. De online masterclass wordt afgesloten met een specifiek onderwerp: de ouderenhuisvesting. Ook hier gaat het om oorzaken en mogelijke oplossingen.

Commissarissen zullen de komende jaren steeds te maken krijgen met plannen en grote investeringen om bovengenoemde problematiek te tackelen. Het is belangrijk om dan de juiste keuzes te maken op basis van goed inzicht in de materie. De problematiek verschilt natuurlijk per regio en zelfs per gemeente. Deze online masterclass geeft veel handvatten om de eigen lokale situatie te kunnen interpreteren en zowel het toezicht als de rol van klankbord goed te kunnen waarmaken.

Docent: prof. Peter Boelhouwer

In totaal bestaat het college uit 4 blokken, met een totale duur van 1.02.28 minuten. De kosten van dit online college bedragen €125,- (BTW is niet van toepassing).

Deelname aan dit online college levert leden van de VTW Academie 1 PE punt op.

Quote

De Academie voor Toezichthouders en Commissarissen helpt u graag om een verschil te maken!

© 2024 Avicenna - Academie voor Leiderschap | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacy verklaring