Het Nederlands Zorgstelsel

Voor toezichthouders in de zorg is het belangrijk om een goed beeld te hebben van het speelveld waarin de betreffende zorgaanbieder zich beweegt. Een belangrijk deel van dit speelveld wordt bepaald door de stelselwetten waarin de zorgaanbieder actief is. Daaruit volgt ook met welke inkopende partijen de zorgaanbieder te maken heeft. Dit betreft bijvoorbeeld zorgverzekeraars, zorgkantoren en/of gemeenten. Sommige zorgaanbieders hebben met maar één stelselwet te maken, maar andere zorgaanbieders zijn actief in zowel de Zorgverzekeringsweg (Zvw), Wet langdurige zorg (Wlz), Jeugdwet als de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Voor elk van de genoemde stelsels gaan we in op de wijze waarop het stelsel georganiseerd is. Ook gaan we in op de taken van de belangrijkste uitvoerders in elk stelsel. In de Zvw zijn dit de zorgverzekeraars, in de Wlz de zorgkantoren en in de Jeugdwet en de Wmo zijn het de gemeenten. Ook geven we voor elk stelsel een beeld van de soort zorg die onder het stelsel valt.

Docenten: Marc Soeters en Gerrold Verhoeks

In totaal bestaat het college uit 4 blokken, met een totale duur van 1.11,34 minuten. De kosten van dit online college bedragen 125,- (BTW is niet van toepassing).

Quote

De Academie voor Toezichthouders en Commissarissen helpt u graag om een verschil te maken!

© 2024 Avicenna - Academie voor Leiderschap | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacy verklaring