Toezien op onderwijskwaliteit

Toezichthouden op onderwijskwaliteit vraagt om het inzetten van al uw antennes. Alleen het definiëren van het begrip ‘onderwijskwaliteit’ is een enorme opgave. Gelukkig is er wel een goed uitgewerkte set aan standaarden, die iets zeggen over de basiskwaliteit van het onderwijs, in aansluiting op de wetten op bijvoorbeeld het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en de Expertise Centra. Dit is het onderzoekskader van de inspectie van het onderwijs. De kern hieruit wordt behandeld, zodat een Raad van Toezicht in het eigen toezichtkader kan zorgdragen voor een goed zicht op de basiskwaliteit. Tevens komt het bestuursgericht toezicht door de inspectie van het onderwijs voorbij, aangezien de Raad van Toezicht hierin zelf ook een rol dient te vervullen.

Naast basiskwaliteit gaat het online college in op toezichthouden op onderwijsontwikkeling en -innovatie. Daarvoor zijn namelijk geen standaarden ‘van de plank te halen’. Onderwijsontwikkeling en -innovatie ziet er immers binnen elke onderwijsinstelling anders uit en dat is misschien maar goed ook. Om het toezicht ook op dit vlak goed vorm te kunnen geven, wordt stil gestaan bij de mogelijkheden voor het inrichten van kwaliteitszorg binnen de onderwijsinstelling. Dit is immers een belangrijke bron voor de informatievoorziening van de toezichthouder. Het helpt dan ook als er sprake is van gebalanceerde kwaliteitszorg wat betreft de basiskwaliteit en de onderwijsontwikkeling en -innovatie. Het een vraagt om meer kwantitatieve kwaliteitszorg, het andere om meer kwalitatieve kwaliteitszorg. Dit online college mondt uit in de focuspunten van de toezichthouder als het gaat om de onderwijskwaliteit.

Docent: drs. Tijmen Bolk

In totaal bestaat het college uit 5 blokken, met een totale duur van 1.04.42 minuten. De kosten van dit online college bedragen €125,- (BTW is niet van toepassing).

Quote

De Academie voor Toezichthouders en Commissarissen helpt u graag om een verschil te maken!

© 2024 Avicenna - Academie voor Leiderschap | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacy verklaring