Waardegedreven Toezicht

Vrijwel alle codes gaan ervan uit dat de kernfunctie van het intern toezicht is het toezichthouden op de maatschappelijke opdracht van de organisatie, met de daarbij behorende kernwaarden. Van de toezichthouders wordt gevraagd toezicht te houden, niet alleen op de publieke waardecreatie die de organisatie levert, maar ook op de cultuur en gedrag van bestuur en medewerkers. Hierbij gaat men ervan uit dat de basis op orde is, dus dat kennis van financiën, remuneratie, strategie en kwaliteit, aanwezig is in de raden van toezicht. Van u wordt een extra inzet gevraagd, namelijk het beoordelen van de kwaliteit van de maatschappelijke functie van de organisatie en het zijn van een uitdagende en interessante gesprekspartner voor bestuur en anderen als het gaat om de maatschappelijke impact.

Hiermee start de vraag: op welke wijze kan ik invulling geven aan die oproep? Wat betekent de maatschappelijke opdracht of functie van de organisatie, hoe definieer ik die en hoe geef ik invulling aan het toezicht houden op waarden?

Deze zoektocht naar Waardegedreven Toezicht heeft een aantal inzichten opgeleverd over de ontwikkeling van waarden, deugden, en het moreel kompas, dat opgetekend is in een tweetal boeken dat de docent heeft geschreven over Waardegedreven Leiderschap. Via een verkenning van de kenmerken van deze tijd, het herkennen van dilemma’s en paradoxen, het verwoorden van de eigen kernwaarden en de deugdelijke houding, werkt u in een aantal blokken toe naar een agenda voor het concreet formuleren van uw agenda voor de komende tijd wat betreft waardegedreven toezicht.

Docent: Marianne Luyer CMC

In totaal bestaat het college uit 5 blokken, met een totale duur van 1.06,49 minuten. De kosten van dit online college bedragen €125,- (BTW is niet van toepassing).

Deelname aan dit online college levert 1 PE punt op (voor leden van de VTW Academie).

Quote

De Academie voor Toezichthouders en Commissarissen helpt u graag om een verschil te maken!

© 2024 Avicenna - Academie voor Leiderschap | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacy verklaring